Place ad

Place an ad
for free
or use our
special offer
to get promoted
on our site!

place an ad

UPCOMING EVENTS

Term of use

Homepage Term of use

Niniejszy REGULAMIN określa zasady i warunki korzystania zarejestrowanego użytkownika (dalej zwanego UŻYTKOWNIKIEM) z serwisu ogłoszeniowego http://www.DROBNICA.com (dalej zwany SERWISEM), a w szczególności umieszczania w nim zdjęć, tekstów lub komentarzy.

Warunkiem korzystania z SERWISU jest akceptacja poniższego REGULAMINU:

 1. Prawo do umieszczania w SERWISIE zdjęć, tekstów lub komentarzy posiadają wyłącznie zarejestrowani w nim UŻYTKOWNICY.
 2. W celu umieszczenia zdjęć, tekstów lub komentarzy UŻYTKOWNIK loguje się przy pomocy jego identyfikatora – LOGINU i HASŁA.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęć, tekstów lub komentarzy:
  1. sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, itp.
  2. pornograficznych, czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe
  3. zdjęć przedstawiających inne osoby niż UŻYTKOWNIK lub zdjęć naruszających normy dobrego obyczaju
  4. informacji umożliwiających kontakt z UŻYTKOWNIKIEM poza SERWISEM (takich m.in. jak: adres, telefon, numer konta w komunikatorze, adres e-maila, adres strony www, itp.)
 4. UŻYTKOWNIK zamieszczając w SERWISIE zdjęcia oświadcza, że posiada prawa autorskie do tych zdjęć w zakresie niezbędnym do zezwolenia na ich publiczne rozpowszechnianie w internecie.
 5. Treść i zdjęcia poszczególnych UŻYTKOWNIKÓW będą każdorazowo zatwierdzane przez administratorów SERWISU. SERWIS zastrzega sobie prawo do nie publikowania wybranych zdjęć, tekstów lub komentarzy, prawo zwracania się do UŻYTKOWNIKÓW o dokonanie uzupełnień w treści zgłoszonych przez nich zdjęć, tekstów lub komentarzy, oraz prawo do usunięcia zdjęć, tekstów lub komentarzy, włącznie z usunięciem konta UŻYTKOWNIKA bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 6. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego UŻYTKOWNIK potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych. SERWIS nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych UŻYTKOWNIK zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego UŻYTKOWNIK akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez SERWIS zgodnie z tym Regulaminem i zasadami Ochrony Prywatności.
 8. SERWIS zapewnia każdemu UŻYTKOWNIKOWI dostęp do jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz do tresci dodanych ogłoszeń w celu ich aktualizacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 9. SERWIS zapewnia każdemu UŻYTKOWNIKOWI możliwość przeglądania zdjęć, tekstów lub komentarzy oraz kontaktowania się przy pomocy wewnętrznych systemów komunikacji z innymi UŻYTKOWNIKAMI SERWISU.
 10. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z SERWISU, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 11. umieszczone w nim zdjęcia, teksty lub komentarze, w tym za ich wiarygodność, jak również za treść wiadomości przesyłanych między użytkownikami SERWISU
 12. kontakty użytkowników poza SERWISEM oraz ich skutki
 13. skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta użytkownika osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia
 14. wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu SERWISU z przyczyn technicznych lub niezależnych od SERWISU
 15. SERWIS dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania SERWISU oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Jednocześnie SERWIS zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w jego funkcjonowaniu.
 16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. SERWIS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 17. Użytkownicy SERWISU mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące REGULAMINU jak i działania SERWISU na adres e-maila: info@drobnica.com

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017

Our Newsletter

Sign up for Newsletter

Sign in