Dodaj ogłoszenie

Dodaj ogłoszenie
za darmo
lub skorzystaj
ze specjalnej ofery,
aby dodatkowo wyróżnić się
na naszych stronach.

dodaj ogłoszenie

Auto - Sprzedam

Strona główna Auto - Sprzedam Sprzedaż samochodu Honda Crosstour
Sprzedaż samochodu Honda Crosstour

Sprzedaż samochodu Honda Crosstour

opublikowany: 07.17.2017

Przez: Konsulat Generalny RP w Los Angeles

Lokalizacja: California

Aktywny jeszcze: 6 dni

Konsulat Generalny RP w Los Angeles
**** Wyświetl numer (call)

Konsulat Generalny RP w Los Angeles ogłasza sprzedaż samochodu Honda Crosstour w drodze przetargu publicznego.

Dane techniczne pojazdu:

1) Marka/typ: Honda Accord Crosstour

2) Moc silnika: 271 KM

3) Rodzaj paliwa: benzyna

4) Ilość cylindrów: 6

5) Pojemność silnika w cm⊃3;: 3471

6) Rok produkcji: 2010

7) Numer VIN: 5J6TF1H51AL002139

8) Numer rejestracyjny: CQW 0340

9) Data i miejsce zakupu: 17.12.2009 r. – Woodland Hills Honda

10) Skrzynia biegów: automatyczna

11) Kolor karoserii: srebrny

12) Radio: radio/CD

13) Wyposażenie: skórzana tapicerka, klimatyzacja

14) Stan licznika: 78 940 mil

15) Stan techniczny: dobry2. Cena wywoławcza: 8 500.00 USD3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj.
425.00 USD. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles lub na rachunek bankowy:Consulate General of the Republic of Poland in Los Angeles

Bank: POLAM

Account no: 4295003

z dopiskiem „Wadium – Honda Crosstour” w terminie do dnia 28.07.2017 r. do godz. 15:00.4. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w garażu budynku, siedziby Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles (12400 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90025) w dniach

od 14.07.2017 r. do 28.07.2017 r., w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny pod nr telefonu 1 310 442 8500 wew. 809 lub pisząc e-mail na adres: losangeles.kg.sekretariat@msz.gov.pl.5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.

2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty.

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4) Kopie dowodu wpłaty wadium.6. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles (12400 Wilshire Blvd., Suite 555, Los Angeles, CA 90025) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Honda Crosstour – nie otwierać”, w terminie do dnia 28.07.2017 r. do godz. 16:00.7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles, w dniu 28.07.2017 r. o godz. 16:30.8. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.9. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.11. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.12. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.13. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.14. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.15. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.16. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze USA, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.17. Konsulat Generalny RP w Los Angeles zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.18. Konsulat Generalny RP w Los Angeles nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ID ogłoszenia: 019810


Wyślij wiadomość


Podobne ogłoszenia


Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bierząco z najnowszymi ogłoszeniami.

Zapisz się