Real Estate Poland

Homepage Real Estate Poland Sprzedam działkę budowlaną. blisko Legionowa
Sprzedam działkę budowlaną. blisko Legionowa

Sprzedam działkę budowlaną. blisko Legionowa

published at: 05.06.2023

Przez: KLIWER Real Estate

Location: Wolska, Stanisławów drugi, mazowieckie

Wolska

Active: 5 dni

Price: $415000

Artur

Sprzedam działkę budowlaną pod Legionowem . Stanisławów II
Продам ділянку під забудову біля Легіоново. Stanisławów II
I will sell a construction plot near Legionowo. Stanisławów II

Działka położona jest w dzielnicy nowych domów jednorodzinnych o wysokim standardzie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne oraz łąki.
Brak jest warsztatów lub hal magazynowych.

Opis działki:
Działka położona jest przy ul. Wolskiej stosunkowo blisko ul. Warszawskiej / Zegrzyńskiej , którą dojedziemy do Legionowa, Warszawy i w kierunku Zegrza.
Teren jest płaski porośnięty trawą.
Jest kilka starszych drzew w tym kilka owocowych.
Działka posiada dwie drogi dojazdowe, o nawierzchni asfaltowej.
Część działki wyłożona jest kostką, która jest w bardzo dobrym stanie.
Nr ewidencyjny działki ...

Stan prawny terenu:
Działka posiada własną księgę wieczystą.
Brak obciążeń i wpisów w dziale III
Jeden właściciel zdecydowany na sprzedaż
Teren objęty MPZP - możliwość zabudowy jednorodzinnej.

Media:
Dostępne są przyłącza do:
- woda miejska,
- gaz ziemny,
- prąd, siła,
- kanalizacja.
Przyłącza znajduję się przy ul. Wolskiej

Komunikacja:
Działka położona jest w miejscowości Stanisławów Drugi.
Dojazd do Legionowa i Warszawy jest szybki i odbywa się ul. Warszawską / Zegrzyńską lub Wolską
Funkcjonuje tutaj komunikacją miejską. Z dworca PKP Legionowo można dojechać do tej działki linią L-8. Czas dojazdu to 12 min. Przystanek komunikacji znajduje się dość blisko działki.
Z dworca PKP Legionowo lub Wieliszew można do Warszawy dojechać linią " Koleje Mazowieckie" oraz "SKM"
Odległość do Placu Bankowego około 24 km, czas dojazdu około 30 min.
Na stacji Warszawa Gdańska, można zmienić środek transportu na Metro.

*** Udzielamy wsparcia w znalezieniu i uzyskaniu korzystnego kredytu na zakup mieszkania, domu, działki i na rozwój firmy, również dla spółek.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

**********
Powyższa oferta dotycząca nieruchomości w rozumieniu niniejszej umowy, stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Agencja zapewnia pełną obsługę transakcji, począwszy od zebrania dokumentacji posesji, zaświadczeń, wypisów, wyrysów, odpisów z KW, map, projektów umów. Pomagamy w uzyskaniu kredytów dla osób indywidualnych i firm. Organizujemy sprawną sprzedaż posesji, które mają obciążoną hipotekę i wpisy w KW w dziale III i IV. Agencja posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pośrednika Nieruchomości. Nr polisy PWO 00008621 .
Zapraszamy do współpracy :)

Opis angielski
Продам ділянку під забудову біля Легіоново. Stanisławów II

Ділянка знаходиться в районі нових односімейних будинків високого стандарту. В безпосередній близькості є односімейні будинки та луки.
Ні майстерень, ні складів немає.

Опис ділянки:
Ділянка знаходиться за адресою вул. Вольської відносно близько до вул. Warszawska / Zegrzyńska, яка доставить вас до Легіоново, Варшави та до Зегже.
Земля рівна і вкрита травою.
Є деякі старші дерева, в тому числі фруктові.
До ділянки дві асфальтовані під'їзні дороги.
Частина ділянки обсаджена кубами, які в дуже хорошому стані.
Реєстраційний номер ділянки...

Правовий статус ділянки:
Ділянка має свій земельний та іпотечний реєстр.
Відсутність обтяжень та записів у розділі ІІІ
Один власник вирішив продати
Територія місцевого плану розвитку - можливе односімейне будівництво.

ЗМІ:
Підключення доступні для:
- міська вода,
- природний газ,
- струм, сила,
- каналізація.
Підключення знаходяться за адресою вул. Вольська

Зв'язок:
Ділянка знаходиться в місті Станіславів Другий.
Доступ до Легіоново та Варшави швидкий і здійснюється за адресою вул. Варшавська або Вольська
Тут ходить громадський транспорт. Дістатися до цієї ділянки можна від залізничної станції Легіоново по лінії L-8. Час у дорозі 12 хвилин. Зупинка комунікації знаходиться досить близько до ділянки.
З залізничної станції Легіоново або Велішев можна дістатися до Варшави лініями «Koleje Mazowieckie» та «SKM».
Відстань до Банкової площі близько 24 км, час в дорозі близько 30 хвилин.
На станції Warszawa Gdańska можна пересісти на метро.

*** Надаємо підтримку в пошуку та отриманні вигідного кредиту на купівлю квартири, будинку, ділянки та на розвиток компанії, в тому числі для компаній.


Не соромтеся зв'язуватися зі мною по телефону або електронною поштою.

**********
Вищезазначена пропозиція нерухомості в розумінні цього договору є запрошенням до переговорів відповідно до ст. 71 ЦК і не є офертою, зазначеною у ст. 66 і наступних Цивільного кодексу. Агентство надає повне обслуговування угод, починаючи від збору документації на майно, довідок, витягів, ескізів, витягів з КВ, карт, проектів договорів. Допомагаємо в отриманні кредитів фізичним особам і компаніям. Організовуємо ефективний продаж нерухомості з іпотекою та записами в Земельно-іпотечному реєстрі в розділах III та IV. Агентство має страхування цивільної відповідальності брокера з нерухомості. Номер полісу PWO 00008621.
Запрошуємо до співпраці :)I will sell a construction plot near Legionowo. Stanisławów II

The plot is located in a district of new, high-standard single-family houses. There are single-family houses and meadows in the immediate vicinity.
There are no workshops or warehouses.

Plot description:
The plot is located at ul. Wolska relatively close to ul. Warszawska / Zegrzyńska, which will take you to Legionowo, Warsaw and towards Zegrze.
The ground is flat and covered with grass.
There are some older trees, including some fruit trees.
The plot has two asphalt access roads.
Part of the plot is lined with cubes, which are in very good condition.
Plot registration number ...

Legal status of the area:
The plot has its own land and mortgage register.
Lack of encumbrances and entries in section III
One owner determined to sell
The area covered by the local development plan - single-family housing possible.

Media:
Connections are available for:
- city water,
- natural gas,
- current, strength,
- sewerage.
Connections are located at ul. Wolska

Communication:
The plot is located in the town of Stanisławów Drugi.
Access to Legionowo and Warsaw is quick and takes place at ul. Warszawska / Zegrzyńska or Wolska
There is public transport here. You can get to this plot from the Legionowo train station by taking the L-8 line. Travel time is 12 minutes. The communication stop is quite close to the plot.
From the railway station Legionowo or Wieliszew you can get to Warsaw by the "Koleje Mazowieckie" and "SKM" lines
Distance to Bankowy Square about 24 km, travel time about 30 minutes.
At the Warszawa Gdańska station, you can change the means of transport to the Metro.

*** We provide support in finding and obtaining a favorable loan for the purchase of a flat, house, plot and for the development of the company, also for companies.


Feel free to contact me by phone or e-mail.

**********
The above offer for real estate within the meaning of this contract is an invitation to negotiations in accordance with Art. 71 of the Civil Code and does not constitute an offer specified in art. 66 and following of the Civil Code. The agency provides full service of transactions, starting from the collection of property documentation, certificates, extracts, sketches, extracts from KW, maps, draft contracts. We help in obtaining loans for individuals and companies. We organize the efficient sale of properties that have a mortgage and entries in the Land and Mortgage Register in sections III and IV. The Agency has a Civil Liability Insurance of a Real Estate Broker. PWO policy number 00008621.
We invite you to cooperate :)

Ad ID: 025676


Send Message


Similar in this category

Promoted in this category


Our Newsletter

Sign up for Newsletter

Sign in