Real Estate Poland

Homepage Real Estate Poland 4 działki przy Polu Golfowym, Live by the Golf Course - Rajszew Polska
4 działki przy Polu Golfowym, Live by the Golf Course - Rajszew Polska

4 działki przy Polu Golfowym, Live by the Golf Course - Rajszew Polska

published at: 05.06.2023

Przez: KLIWER Real Estate

Location: Mazowiecka, Rajszew, mazowieckie

Active: 7 dni

Price: $59500

Artur

Live by the Golf Course - Rajszew

Prezentujemy działki dla ludzi ceniących przyrodę, stare drzewa i bliskość profesjonalnego Pola Golfowego. Dobry i szybki dojazd do Warszawy jest dodatkowym atutem.
Miejsce to jest wyjątkowe jeszcze z powodu wspaniałego sąsiedztwa.
Czy można wyobrazić sobie piękniejszy widok z okna dla golfisty niż pole golfowe? Nieruchomość golfowa pozwala cieszyć takim widokiem, mieć nieustanny kontakt z przyrodą i to z gwarancją, że w przyszłości żadne nowe budowle nie zakłócą nam tej harmonii.
Zaledwie w odległości 800 m, znajduje się profesjonalne rozległe pole golfowe
First Warsaw Golf & Country Club. Na polu tym rozgrywanych jest wiele wspaniałych turniejów, na które przyjeżdżają same gwiazdy.
Zakup atrakcyjnie położonej nieruchomości, zwłaszcza w czasach niestabilności ekonomicznej, jest wyjątkowo pragmatyczną, zabezpieczającą kapitał inwestycją. Sektor nieruchomości golfowych charakteryzuje się wyjątkowo dobrymi prognozami rynkowymi, dlatego też nabycie takiej rezydencji jest bezpiecznym i doskonałym krokiem inwestycyjnym.
Co więcej, decydując się na nieruchomość na polu golfowym zyskujemy również dostęp do towarzyszącej mu infrastruktury, m.in.: restauracji, barów, sklepów, basenów oraz ośrodków SPA, które wcześniej czy później powstają.

OPIS DZIAŁEK:
Do sprzedaży wystawiliśmy ostatnie 4 działki, o powierzchni 1.000 m2.
Każda z nich ma kształt prostokąta. Na granice działek zostaną doprowadzone media: woda i prąd. ( opcjonalnie za dodatkowa opłatą) .
Dojazd do działki drogą nabywaną w udziałach utwardzoną żwirem.
Cena za metr 280 zł brutto.

MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY:
Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, przeznaczająca teren pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą o następujących parametrach kształtowania zabudowy:

MPZP - A1.12MN
Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej
- 2 kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym , nie więcej niż 9 m wysokości.
- maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej garażowej : 5 m.
- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3
- minimalny, udział pow. biologii. czynnej dla działek przewidzianych pod zabudowę : 70 %
- stosowanie dachów: dwuspadowych, wielospadowych o symetrycznym układzie połaci i nachyleniu w zakresie 25-45%
Umów się na prezentację już dziś!

Interesują Cię szczegóły oferty - zadzwoń lub napisz - oddzwonimy!
Chcesz kupić na kredyt? SPRAWDŹ NAS! Bez ŻADNYCH kosztów dla Ciebie!
Zadzwoń lub napisz, przygotujemy dla Ciebie ofertę najlepszą na rynku!
Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Kontakt oraz prezentacje on-line
również przez WhatsApp, Skype, Zoom, Messenger, Hangouts, Viber.

**********
Powyższa oferta dotycząca nieruchomości w rozumieniu niniejszej umowy, stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Agencja zapewnia pełną obsługę transakcji, począwszy od zebrania dokumentacji posesji, zaświadczeń, wypisów, wyrysów, odpisów z KW, map, projektów umów. Agencja posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pośrednika Nieruchomości. Nr polisy PWO 8621.
Zapraszamy do współpracy :)

Live by the Golf Course - Rajszew

We present plots for people who appreciate nature, old trees and the proximity of a professional Golf Course. Good and quick access to Warsaw is an additional advantage.
This place is unique because of its wonderful neighborhood.
Can you imagine a more beautiful view from your golfer's window than a golf course? The golf property allows you to enjoy such a view, have constant contact with nature and with the guarantee that in the future no new buildings will disturb this harmony.
Just 800 meters away, there is a large professional golf course
First Warsaw Golf & Country Club. Many great tournaments are played on this field, and all the stars come to them.
The purchase of an attractively located property, especially in times of economic instability, is an exceptionally pragmatic investment that secures capital. The golf real estate sector is characterized by exceptionally good market forecasts, therefore the acquisition of such a residence is a safe and excellent investment step.
What's more, by choosing a property on the golf course, we also gain access to the accompanying infrastructure, including: restaurants, bars, shops, swimming pools and SPA centers that are built sooner or later.

DESCRIPTION OF PLOTS:
We have put up for sale the last 4 plots with an area of 1,000 m2.
Each of them is rectangular in shape. The utilities: water and electricity will be brought to the boundaries of the plots. . (optional for an additional fee).
Access to the plot by road purchased in shares, hardened with gravel.

CONSTRUCTION POSSIBILITIES:
A zoning decision was issued for the property, designating the area for detached single-family housing with the following building development parameters:

Ad ID: 025755


Send Message


Similar in this category

Promoted in this category


Our Newsletter

Sign up for Newsletter

Sign in